Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

AKCE 2011

Akce pořádané Městskou knihovnou Františkovy Lázně v roce 2011

(Fotografie z akcí naleznete v naší fotogalerii)

LEDEN

 

TAI - ČI A ČÍNA (26. 1. 2011) - beseda s panem Petrem Pavelcem

Turnaje ve stolních hrách v dětském oddělení - Pexeso (19. 1. 2011) a Člověče nezlob se! (26. 1. 2011)

 

ÚNOR


PATCHWORK A JÁ (7. 2. 2011) - povídání s paní Vierou Sehnoutkovou o lásce k zajímavé ruční práci

Turnaje ve stolních hrách v dětském oddělení -  Prší (2. 2. 2011), Blechy (9. 2. 2011), Kvarteto (16. 2. 2011), Mikádo (23. 2. 2011)

 

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Rozšíření otvírací doby knihovny v pondělí a ve středu do 18:00.

 

ČTENÁŘ ROKU 2010 - vyhlášení výsledků ankety o nejlepšího čtenáře.

 

TÝDEN ČTENÍ  pro děti (7. 3. -  11. 3. 2011) - Četli jsme pověsti s žáky 6. tříd a balady s 8. třídou ZŠ, netradičně, na čas a Čtvrtka ve čtvrtek.

 

KOMBINAČKY aneb Smrt neklepe na dveře a minipříběh o ženách a jednom muži - divadelní představení souboru Škytafky z Gymnázia a SOŠ Aš (15. 3. 2011)

 

NEDAŘÍ SE MI....Co s tím? (22. 3. 2011) - přednáška manželů Kolmanových ze studia Inspirace o fungování lidské mysli a podvědomí a nejen o tom, jak být šťastni a přitom v souladu se všemi.

 

Turnaje ve stolních hrách v dětském oddělení - Piškvorky (2. 3. 2011), Rychločtení (9. 3. 2011), Černý Petr (16. 3. 2011), Skládání slov na čas (23. 3. 2011 a Žížaly (30. 3. 2011)

 

DUBEN

 

NOC S ANDERSENEM (1. - 2. 4. 2011) - 19 dětí a 2 knihovnice strávily noc v knihovně, která byla jako každý rok plná her a dobrodružství. Ve 21:00 přišla prapodivná poš'tačka a donesla záhadný dopis od H. CH. Andersena o tom, že v knihovně se pravděpodobně skrývá poklad. Cesta k pokladu byla trnitá. Vedla přes pět úkolů prověřujících jednotlivé schopnosti čtyř družstev. Družstva s poetickými názvy jako "Jsme Vaše jediná velká výhra", "Rychlíci jsou jedině jistí", "Strašlivý lesní lenochod" či "Kyselé ženy se skvělým úsměvem" získala za splnění úkolů něco málo nočních peněz v podobě Frantíků českých a už se těšila na poklad. Tajemná pošťačka se opět zjevila s dalším dopisem, podle kterého musí vstoupit každý sám do tajemné komnaty a donést jeden díl zprávy. Všichni v sobě nakonec přemohli našeptávače strachu, a tak se mohli  dozvědět, že poklad je za zamčenými dveřmi a klíč od nich má naše pošťačka. Družstva neváhala a dala všechny své Frantíky dohromady, prodala i vyrobené klobouky a vzácnou vodu z pramene, čepovanou po lžičkách. To vše za jediný klíč. Za dveřmi pak čekal poklad - paní Tremlová - jejich oblíbená knihovnice, která odešla v únoru do důchodu. Pak už se jen veselilo a konzumovalo co hrdlo ráčilo a nebýti duchapřítomných knihovnic, které zahnaly všechny nocležníky do spacáků, slavilo a povídalo by se jisto jistě do rána.

LiStOVáNí - cyklus scénických čtení uvedlo povídky, postřehy a eseje Roberta Fulghuma "CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL?" (5. 4. 2011)  - Až po okraj naplněný přednáškový sál městské knihovny se velmi dobře bavil díky profesionálním hercům Alanu Novotnému, Lence Janíkové a Lukáši Hejlíkovi.

 

Turnaje ve stolních hrách v dětském oddělení - Blechy (6. 4. 2011), Město, jméno, zvíře, věc (13. 4. 2011), Šibenice (20. 4. 2011), Pexeso (27. 4. 2011)

 

KVĚTEN


KRUŠNOHORSKÁ PROROCTVÍ (12. 5. 2011) - autorské čtení a vyprávění Harryho Telesfora (Dalibora Stacha)

 

HRY BEZ HRANIC (21. 5. 2011) - Již pátý ročník Her bez hranic aneb knihovnice dětem proběhl tentokrát v Chebu. Oblíbená souěž pro čtyřčlenná družstva z  karlovarských knihoven letos pořádaná dětským oddělením Městské knihovny v Chebu nesla název "Cheb - starobilá tvář, mladé srdce".  Soutěžilo se nejen ve znalostech z historie a součastnosti Chebu, ale i v nejrůznějších dovednostech např. Běhu po zámeckých schodech, Malování hradu, Historickém turnaji na koních, Doplňovámí Chebské pověsti, Poznávání historických předmětů, Hodu dělovou koulí, Skládání chebské keramiky, Výrobě medvěda z hradního příkopu a Poznávání historických mincí. Naše družstvo (Silva, Naďa, Adam a Pavel) neboli Františkovi z Bažin i s koněm Meteleskum Bleskum Herkuleskum po domácky nazývaný Fanda se pustilo s velkou vervou do soutěžení. Po absolvování všech 12-ti disciplín se nakonec umístili na krásném 7. místě a tak obhájili pořadí z loňského ročníku. Pro všechna družstva bylo připraveno v cíli i malé občerstvení a hlavně pohádka v podání herců Západočeského divadla Cheb, u které se pobavili nejen Ti nejmenší. Ještě před vyhlášením výsledků si družstva stihla prohlédnout historický jarmar a část oslav 950 let města Chebu. Počasí bylo vynikající a den si tak užili nejen děti, ale také knihovnice a to díky skvělé organizaci. Už se moc těšíme na příští ročník, který se bude konat v Chodově.

 

BAMBIRIÁDA (24. 5. 2011) - Na zahradě Městské knihovny Františkovy Lázně se konal již 13. ročník této dětmi oblíbené akce. Zúčastnilo se jí 53 dětí z místní školní družny. Po rozdělení do pěti až šesti člených družstev, která nesla nerozmanitější jména např. Morčata, Motýlci, Borci, Sparta či Rychlíci, se děti s nadšením vrhly do plnění osmy méně či více náročných disciplín. Děti s obrovskou energií a velkým úspěchem zdolávali úkoly, které si na ně knihovnice vymyslely (Skákání v pytli, Hod na terč, Najdi deset rozdílů, Krmení draků, Stavba pyramidy z knih, Vyhoď míč, otoč se a znovu míč chyť, Sbírání "stříbrných" hub či Štafeta se šavlí). Družstva nasbírala velké množství bodů, ale první mohlo být jen jedno. Prvenství letost získalo družstvo Rychlé šípy, ale sladká odměna čekala na každého. Doufáme, že se dětem letošní Bambiriáda u nás v knihovně líbila a užily si spoutu legrace. Velký dík také patří vychovatelkám ze školní družiny, které nám pomáhaly na stanovištích a již se těšíme, že se na přesrok opět sejdeme. Bambiriádě zdar! Nazdar!

Turnaje ve stolních hrách v dětském oddělení - Poker (4. 5. 2011), Bludiště (11. 5. 2011), Ramsses II (18. 5. 2011), Mikádo (25. 5. 2011)

 

ČERVEN

 

 

DEGUSTACE ČAJŮ (2. 6. 2011) - aneb jak se v čajích orientovat, bylo nezapomenutelným zážitkem nad šálky 13-ti čajů. Ing. Zdeněk Nepustil - DOBRÉ ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví dal zaplněnému sálu ochutnat čaj bílý, žlutý, zelený, polozelený, červený, puer a i zázračnou bylinu Jiaogulan.

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE (9. 6. 2011) - Dopoledne navštívily naši knihovnu postupně všechny tři třídy místní základní školy. Stejně jako prvňáčci, byly pozváni do knihovny i jejich rodiče a prarodiče, aby si společně užili významnou událost - PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. V sále knihovny se objevil Šáša Máša, který všechny prvňáčky i s paní učitelkou a početným diváctvem srdečně přivítal a přislíbil, že pasování se ujme jeho kamarádka Sněhurka. Pak se jen zběžně ujistil, zda děti umí číst, neboť mu připadaly malé na to, aby znaly už všechna písmenka. Vždyť on je veliký až pod čepici a stále ještě některá písmenka dobře nepozná. Když ale i paní učitelka potvrdila , že prvňáčci číst opravdu umí, Šáša neváhal a zavolal Sněhurku...Jenže Sněhurka nikde! Za zmizením Sněhurky stál Drak. Postupně vystrčil všechny tři strašlivé hlavy a láteřil, že ho od toho Sněhurčina věčného čtení rozbolely všechny hlavy a tak uvrhl Sněhurku do temné sluje, kde číst nemůže. Naštěstí se ze sluje ozval Sněhurčin hlásek, který radil, aby děti Drakovi přečetli abecedu. Jak to Drak uslyší ztratí sílu a Sněhurka bude volná. Děti se neohroženě vrhly do čtení, pomohli jim i někteří rodiče a paní učitelka. Drak ztratil nejen sílu, ale i všechny tři hlavy a Sněhurka byla vysvobozena. Za odměnu, že byli prvňáčci tak stateční, pozvedla Sněhurka meč a každého pasovala nejen na čtenáře, ale na ČTENÁŘE RYTÍŘE. A Drak? Z Draka se vyklubala obyčejná okurka, která neuměla číst a ze závisti byla zlá. Prvňáčci si odnesli čtenářské průkazy, které je až do konce roku opravňují půjčovat si v knihovně knížky bez registračního poplatku, záložky, perníčky a omalovánky.  Sněhurka všem za odměnu ještě přečetla popletenou pohádku a poděkovala třídním učitelkám Mgr. Michaele Minářové, Mgr. Šárce Přenosilové a Mgr. Růženě Kučerové, ža naučily děti tak pěkně číst. Přejeme našim novým RYTÍŘŮM ČTENÁŘŮM mnoho krásných, poučných i zábavných chvil strávených s knížkou.

 

Turnaje ve stolních hrách v dětském oddělení - Vple lehni (1. 6. 2011), Vyhledávání v On - Linekatalogu (8. 6. 2011), Petangue (15. 6. 2011), Turnaj na přání (22. 6. 2011)

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ KNIHOVNY (29. 6. 2011) - V rámci vyhlášení výsledků turnajů, proběhlo na zahradě knihovny i odpoledne plné her. Děti měli možnost soutěžit v šesti disciplínách (Krmení draků, Kreslení křídou, Házení létajícím talířem, Skákání přes švihadlo, Hod "bombou" a Skákání v pytli). Pokud všechny disciplíny úspěšně absolvovali čekala je sladká odměna a možnost nechat si anamalovat od paní knihovnice namalovat obličej.  Jaké krásné tváře vznikly se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. A ještě k vítězům turnajů: Kategorie 1. - 4. tř.:1. místo  Kateřina Bránická, 2. místo Linda Brousilová a 3. místo Daniel Farkaš. Kategogie 5. - 9. tř. : 1. místo Valerie Boldinová, 2. místo Naďa Le Phan, 3. místo Silva Phan Ha Trang. Gratulujeme!

 

ČERVENEC


STOPOVAČKA ANEB CESTA ZA POKLADEM (13. 7. 2011) -  13. 7. 2011 se konala v Městské knihovně  ve Františkových Lázních dobrodružná výprava za pirátským pokladem. V devět hodin dopoledne vyplula pětičlenná posádka pod velením hlavní pirátky Mary Jane za legendárním pokladem kapitánky lodi Zlatá vážka Morgany. Hned po pár krocích přivítal odvážné dobrodruhy dopis, který zanechala samotná Morgana. V dopise se mladí piráti dozvěděli, že je čeká dvanáct tvrdých disciplín, které ověří jejich schopnosti, bez nichž se žádný správný pirát neobejde. Museli dokázat, že zvládnou orientovat se podle mapy a buzoly (kompasu), poznávat stromy, rostliny a stopy zvířat, luštit tajné zprávy, poskytnout první pomoci a vázat uzle.  Za každou disciplínu pak děti dostály kousek mapy nebo věci, které jsou zapotřebí k hledání pokladu (kompas, sirky, šňůra, lopatka). U poslední disciplíny je uvítala sama kapitánka Morgana se svými pomocníky. Děti Morganu prosily o poslední úkol a poslední část mapy. Morgana tvrdila, že tuto poslední část ukryla, a že ji vydá jen v případě, když se s ní rozdělí o poklad. Ale jako správní piráti se nechtěli s nikým dělit, a tak si hravě poradili sami. Dvanáctou disciplínu se jim podařilo najít velmi rychle a se stejnou rychlostí se pustily do plnění úkolu. Jejich úkolem bylo poskládat mapu a rozluštit zašifrované zprávy v ní. Každý se zhostil své role. Dva luštili mapu, další určoval cestu pomocí kompasu, „šňůroměřič“ vypočítával vzdálenost pomocí šňůry a hlavní kopáč měl za úkol vykopat poklad. Ten se nakonec za hromadné spolupráce podařilo najít a vykopat. Děti si poklad poctivě rozdělily.  Ale to nebylo vše. Ještě se jim podařilo objevit na stromě láhev s GINEM (dětským šampaňským). A prý, že láhve na stromech nerostou. Cesta za pokladem byla u konce. Poklad se našel, vykopal a pořádně oslavil a zapil. Jsme rádi, že se výprava podařila, a doufáme, že si děti užily trochu dobrodružství, zábavy, legrace a odnesly si sebou nové zkušenosti.

 

SRPEN

 

PO STOPÁCH FRANTIŠKA (26. 8. 2011) - Prázdninová komentovaná prohlídka po Františkových Lázní pro děti začala mohutným zvoláním našeho milého průvodce pana ředitele Městského muzea Františkovy Lázně - VYRÁŽÍME! A tak jsme v 9:15 hod. vyrazili vyzbrojeni pohárky na ochutnávání pramenů, dobrou náladou a svižným krokem, aby jsme unikli přicházejícímu letnímu parnu. Naše trasa vedla přes Luisin pramen, Společenský dům, Národní třídu, kolem sochy malého Františka, přes Františkův pramen do Dvorany Glauberových pramenů. Nemohli jsme minout "voňavý " Nový pramen a nádhernou Issabelinou promenádou jsme pokračovali ke Kolonádě Solného a Lučního pramene. Zde naše prohlídka plná zajímavých informací nejen z historie města, ale i historie lázeňství a léčení skončila. Ještě jednou moc děkujeme za odborný a vtipný výklad doplněný starými fotografiemi míst, kterými jsme procházeli, panu Mgr. Stanislavu Mackovi. Po návratu do knihovny čekalo 10 výletníků ještě několik drobných her a kvízů. Za jejich splnění obdržel každý hráč odměnu v podobě Františkolázeňských penízků. Penízky pak bylo možno směnit za krásné ceny.

 

ZÁŘÍ

 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ  NEZNÁME, ZANIKLÉ, ZMĚNĚNÉ (5. 9. 2011) - Beseda s Mgr. Jiřím Kohoutem

 

SESTKÁNÍ SE SPISOVATELEM HISTORICKÝCH ROMÁNŮ  VLASTIMILEM VONDRUŠKOU (29. 9. 2011)

 

ŘÍJEN

 

TÝDEN KNIHOVEN (3. - 7. 10. 2011)

"ZELENINA - PLÍSEŇ, TO JE NAŠE PÍSEŇ" (3. 10.  2011) - pohádka pro děti na zahradě knihovny v podání divadelního souboru Škytyfky Aš.

VELKÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ v aule ZŠ (6. a 7. 10. 2011) - Dospělí čtou dětem a děti čtou dětem.

Letos jsme se rozhodli oslavit Týden knihoven také na půdě Základní školy Františkovy Lázně a využili k tomuto účelu novou aulu. Akce s názvem SPOLEČNÉ ČTENÍ – Dospělí čtou dětem a Děti čtou dětem proběhla ve čtvrtek 6. října a v pátek 7. října. Jsme velice rádi, že ve čtvrtek přijali naše pozvání na post předčítajících milí hosté - paní ředitelka ZŠ Mgr. Jiřina Fajfrová, pan místostarosta Roman Knedlík, pan učitel Mrg. Pavel Chren, pan David Lokaj ze společnosti Scio, pan Miroslav Lupták člen místního ochotnického souboru a paní knihovnice Mrg. Jana Žáková. Báječnými posluchači byli žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd, kteří se bavili u knihy Miloše Kratochvíla Puntíkáři. Páteční čtení poutavých příběhů dvou nerozlučných kamarádů Fialky a Součka pro první a druhé třídy bylo  neméně zdařilé a to díky žákyním deváté třídy Markétě Horákové, Lence Životové, Sáře Janouškové, Petře Bockové a Míše Němečkové, které dětem četly se stejným zapálením jako dospělí předchozí den.

Společné čtení bylo nejen oslavou Týdne knihoven, ale především čtenáře a čtení vůbec.

 

DEGUSTACE ČAJŮ - KOUZLO TMAVÝCH ČAJŮ Hei-Cha a Pu-Erh (20. 10. 2011) - puery a tmavé čaje jsou v Číně řazeny k léčivým prostředků, patří k nejcenějším čínským čajům a s přibývajícímí léty jejich hodnota stoupá..., puery pili již čínští císaři a v současné době jsou velmi žádanými čaji....již druhé setkání nad šálky dobrých čajů se uskutečnilo opět ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Nepustilem - Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví...... 

http://www.jiaogulan.cz/shop/index.php?p=p_161&sName=Degustace-20.10.2011

 

LISTOPAD

 

GUISEPPE VERDI A JEHO TVORBA (8. 11. 2011) - přednáška Ing. Stanislava Wintra plná hudby a nevšedních informací o jednom světovém hudebním velikánu.

 

PRVNÍ VESELÝ KURZ KRESLENÍ (11. 11. 2011) pro "dospěláky" v každém věku s ilustrátorem ADOLFEM DUDKEM . Kurz kreslení pro dospělé se známým ilustrátorek se uskutečnil v aule Základní škola Františkovy Lázně. Ve stejných prostorách zaujal Adolf Dudek již dopoledne i žáky Základní školy při programu Nehulíme kresíme a ráno se stal hvězdou v Mateřské školce v ul. Školní.

 

PROSINEC


POSTŘEHY Z MEXIKA (19. 12. 2011) - zábavné a poučné vyprávění manželů Papežových o cestě do Mexika, které bylo doprovázeno krásnými fotografiemi.