Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

AKCE 2013

Akce pořádané Městskou knihovnou Františkovy Lázně v roce 2013

(Fotografie z akcí naleznete v naší fotogalerii)

LEDEN

PAPIŇÁK (21.1.2013) - autorské čtení Ludmily Křivancové z její knižní prvotiny Papiňák, bylo velmi milým, lidským, přemýšlívým i veselým zážitekem pro všechny, kteří i v kluzkém počasí dorazili do sálu městské knihovny. Pro ty, kteří přišli o setkání s paní Křivancovou máme ale dobrou zprávu. Knížka je nyní všem čtenářům k dispozici v naší knihovně.

 

ÚNOR

43. CHEBSKÝ KRONIKÁŘ - Jindřich J. Turek (25. 2. 2013)- Beseda o tom jak vzniká kronika města Chebu, co vše obnáší práce kronikáře a kolik času je třeba k napsání jedné stránky kroniky, jenž se díky svému autorovi Jindřichu Turkovi řadí mezi unikáty českých městských kronik, proběhla v příjemné a veselé atmosféře. O tom, že pan Jindřich Turek je muž na svém místě, a patří ke špičce českých kronikářů, se mohlo přesvědčit na 40 návštěvníků. Všichni byli potěšeni nejen veselými historkami, jenž při práci na kronice pan Turek zažívá, ale především kronikou samotnou, jejím zpracování a především ilustracemi.

 

BŘEZEN

Trénování paměti nejen pro seniory (11. 3. 2013)- V rámci Národního týdne trénování paměti se uskutečnila v pondělí 11. 3. 2011 velmi milá přednáška paní Ing. Evy Kolafové, trenéra paměti II. stupně. Účastníci se přesvědčili, že to s jejich pamětí není tak špatné, když se jí jen trochu poradí jak na to.


DUBEN

Beseda pro děti ze školní družiny se SPISOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU (2 .4. 2013)

JAN KAČER (2. 4. 2013) Velmi milé a především zajímavé povídání si mohli vyposlechnout všichni, kteří přišli v úterý 2. 4. 2013 večer do knihovny. Velká osobnost, pan herec a režisér se rozpovídal jak o svém profesním, tak soukromém životě a nebýt omezeného času, jenž byl na besedu vyměřen, rádi jeho vyprávění posloucháme do dnes.

NOC S ANDERSENEM (5. 4. 2013) Letošní nocování v knihovně ve Františkových Lázních se neslo v duchu české historie na motivy knihy České dějiny očima psa. Jeden takový „Pes“ přiběhl do knihovny a hledal svého páníčka Praotce Čecha. Ten byl rozpoznán v paní knihovnici a z nocležníků se rázem stali staří Slované. Všichni společně se vydali na cestu. Na hoře Říp zasadili posvátnou lípu, na hradě Budeč pomohli Tetě namíchat lektvar pro Libuši, aby přestala blouznit a na Děvíně se utkali v nelítostném vědomostním boji s Vlastou. Z Vyšehradu zachránili Horymíra, pomohli Cyrilu a Metodějovi najít Hlaholici. Karel IV. pověřil děti navrhnout významné stavby našich dějin. U kostela Svatého kříže potkaly mistra Jana Husa, který je poučil o pravopisu a díky tomu, že složily Pražský orloj, ocitli se rázem v roce 1918, kde potkaly T. G. Masaryka s posledním úkolem. Po dlouhé a namáhavé cestě po našich dějinách čekala na děti slavnostní hostina, tombola a vyhlášení prvního Knihoděje v historii naší knihovny. Po velkém dobrodružství jsme všichni (včetně dvou knihovnic a pomocníků) únavou rádi zalezli do svých spacáků a nechali si zdát krásné sny o tom, co vše se tuto noc událo. 13. Noc s Andersenem je za námi a my se již teď těšíme na příští.


KVĚTEN

DEGUSTACE ČAJŮ - MATÉ (13. 5. 2013) Již pátý degustační večer se uskutečnil v naší knihovně a to díky panu Ing. Zdeňku Nepustilovi, který tentokrát s sebou přivezl širokou nabídku čajů Maté (Cesmíny paraguayské). K vidění a ochutnání bylo Maté z Brazílie, Argentiny i Paraguaye, nepražené, zcela bio i připravené přímo v pomeranči.


HRY BEZ HRANIC - (25. 5. 2013) Ostrov nad Ohří Letošní ročník Her bez hranic aneb knihovnice dětem proběhl v duchu čarodějném s Harry Potterem v Paláci princů v Městské knihovně Ostrov, které patří velký dík za celou přípravu a organizaci. Kolej naší knihovny Frantavýr reprezentovali Veronika Andrlová, Nikol Boldinová, Kateřina Hrdá, Klára Svadbíková, Matěj Farkaš a Vítek Sivák, kteří se se ctí popasovali se všemi devíti čarodějnickými úkoly, a hlavně stejně jako dalších 13 družstev, si užili spoustu zábavy. Výsledky, podrobnosti a velké množství fotografií najdete také na stránkách Městské knihovny Ostrov http://mkostrov.cz/?s=hry%20bez%20hranic.


ČERVEN

ŠVÝCARSKO - MĚSTA, HORY, ŘEKY - (10. 6. 2013)

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE - (12. 6. 2013)  Ve středu 12. 6. proběhlo v Městské knihovně ve Františkových Lázních pasování prvňáčků na rytíře čtenáře. Zlá ježibaba zaklela princeznu Abecedku z Písmenkového království. Její otec král Čtesyrád požádal děti o pomoc při vysvobozování. Děti učily princeznu psát abecedu a předvedly, jak sami umí číst.  Každý napsal písmenko a přečetl k  němu rým. Dobrá věc se podařila, kletba byla zrušena, princezna slíbila, že bude chodit řádně do školy a ježibaba bude čarovat už jen jedničky, pro hodné kluky a holčičky. Osvoboditele za odměnu král pasoval na rytíře čtenáře, princezna jim rozdala záložky a průkazky do knihovny a od polepšené ježibaby si děti odnášely perníčky. Jsme rády, že se pasování líbilo nejen dětem, ale i přihlížejícím rodičů a prarodičům a těšíme se na nové čtenáře.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - SKALNÁ(20. 6. 2013) - stejně jako v loňském roce jsme přijeli pomoc pasovat na čtenáře i skalenské prvňáčky.

 

ZÁŘÍ

SRDCE AFRIKY - (10. 9. 2013) - Vyprávění fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše o jeho expedici do tajemného Srdce Střední Afriky, o hledání posledních Pygmejů, o prvosjezdu řeky Sanghy na raftu, o pokusu projít pralesem bez průvodce a o návštěvě Kamerunu, Středoafrické republiky a Konga, tedy zemí, kam se běžně nejezdí a jen obyčejný přejezd hranice znamená velké dobrodružství, nadchlo všechny přítomné diváky. Nádherné fotografie přírody, či fascinující dokument tamního života podtrhovaly neuvěřitelné zážitky milého a skromného dobrodruha.

OREL V HNÍZDĚ - moderní styl Čchi-kung (30. 9. 2013) - Přednáška o tom co obnáší cvičení Čchi-kung a jeho styl Orel v hnízdě. Jak nám může pomoci zachovat si zdraví, dlouhý a spokojený život.


ŘÍJEN

TÝDEN KNIHOVEN 30. 9. - 6. 10. 2013 - Pro naše čtenáře jsme vyhlásili v týdnu knihoven amnestii dlužníků, zavedli jsme poloviční registrační poplatek pro rodinného příslušníka, pro dospělé připravili Literární kvíz a přenášku  Čchi-kung - Orel v hnízdě. Děti ze školní družiny si vychutnaly 1. 10. 2013 scénické čtení z knihy Olgy Černé Poklad starého brouka a návštěvníci dětského oddělení si mohli 2. 10. 2013 vyrobit draka Papíráka .

ÚKOLY KOUZELNÍKA KNIHODĚJE aneb cesta pohádkovým lesem (5. 10. 2013) - Příjemnou sobotní vycházku pro celou rodinu zpestřily Úkoly kouzelníka Knihoděje aneb cesta pohádkovým lesem. Nebojácné děti a jejich neméně odvážní rodičové se rozhodli pomoci nešťastnému kouzelníku Knihoději, který si omylem zamkl knihu kouzel v čarovné truhle, kterou mohl otevřít jen kouzlem z kouzelné knihy. Aby se truhla otevřela, bylo potřeba požádat sedm pohádkových postaviček o pomoc.  Děti měly za úkol nakrmit tříhlavého draka, pomoci popelce přebírat hrách, zarámusit si s čerty při shazování plechovek a Víle Amálce nanosit vodu do studánky z nedalekého rybníčka, který hlídal vodník. U trpaslíků těžily stříbrné kameny, Červené karkulce a myslivcovi pomohli vzbudit vlka a Ježibabám opravit perníkovou střechu a naházet trochu šišek do kamen na zahřátí. Za pomoc se všechny postavičky odvděčily obrázkem, který pak pomohl kouzelníkovy otevřít zamčenou truhlu. V truhle se opravdu skrývala kniha kouzel, ale také drobné odměny pro všechny pomocníky. Děkujeme všem zúčastněným postavičkám za trpělivost a především chválíme krásné počasí, jenž nám bylo nakloněno.


LISTOPAD

Halloweenské odpoledne (1. 11. 2013) -

VIETNAM - Cestopisná degustace čajů a kávy (4. 11. 2013) -

 

PROSINEC