Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Autorské čtení pro Školní družinu při ZŠ Františkovy Lázně 5. 10. 2017

Autorské čtení pro Školní družinu při ZŠ Františkovy Lázně

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 proběhlo ve školní družině autorské čtení se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Paní spisovatelka a její herecký kolega Miroslav Reil četli dětem ze dvou dětských knížek, které ona napsala. První ukázka byla z knížky „Náš dvůr má tajemství“ a druhá ukázka byla z knížky určené především předškolákům a prvňáčkům „A-Ž půjdu do školy: Pro kluky, co se neztratí“.

Toto čtení se opravdu povedlo a to i díky skvělému hereckému výkonu pana Reila. Na závěr si děti z družiny s paní spisovatelkou popovídaly například o tom, jak dlouho takovou knížku píše a jak se knihy vyrábí nebo se jí ptaly, jaké další knihy a kolik jich už napsala.