Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Ceník služeb knihovny

REGISTRACE

Roční registrační poplatek pro dospělé

100,- Kč

Roční registrační poplatek pro mládež do 15 let

50,- Kč

Měsíční registrační poplatek (pro lázeňské hosty)

40,- Kč

 

 

 

 

Registrační poplatek neplatí čtenáři Klubu důchodců, Domu pro seniory, čtenáři starší 70 let, držitelé průkazu ZTP apod. a v oddělení pro mládež další sourozenci.

 

OSTATNÍ POPLATKY

náhrada a poškození knihy nebo časopisu

30,- Kč

MVS – příspěvek na poštovné 1 kniha

30,- Kč

zhotovení náhradního čtenářského průkazu

5,- Kč

 

UPOMÍNKY

1. upomínka

15,- Kč

2. upomínka

25,- Kč

3. upomínka

50,- Kč

4. upomínka –  upomínací dopis

80,- Kč

 

PRÁCE S POČÍTAČEM

Internet pro registrované čtenáře

30 min. zdarma, následně 1Kč/min.

Internet pro návštěvníky

10 min. zdarma, následně 1Kč/min.

Internet pro čtenáře oddělení pro mládež

zdarma (30 min)

Internet (školní úkoly) - oddělení pro mládež

zdarma

Práce mimo internet

4,- Kč/ 10 min

Odborná pomoc

10,- Kč/ 15 min

CD

15,- Kč

 

KOPÍROVÁNÍ

Černobíle

Formát A4 jednostranně

3,- Kč

Formát A4 oboustranně

4,- Kč

Formát A3 jednostranně

5,- Kč

Formát A3 oboustranně

7,- Kč

Barevně

Formát A4 jednostranně

15,- Kč

Formát A4 oboustranně

20,- Kč

Formát A3 jednostranně

25,- Kč

Formát A3 oboustranně

30,- Kč

 

PRONÁJEM SÁLU

Pronájem sálu

200,- Kč/ hod