Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Dětský den v knihovně 2015

Stejně jako všude jinde, i naše knihovna se rozhodla 1. června 2015 oslavit Mezinárodní den dětí a uspořádat pro ně hravé odpoledne plné pohádkových bytostí. Děti se mohly setkat s čerticí, vodnicí, drakem, čarodějnicí a Popelkou. Čertice si pro děti připravila čertovské obrázky, vodnici pomáhaly naplnit studánku, ve sluji hledaly dračí vejce, u čarodějnice nosily na lopatce polínka do pece a Popelce pomáhaly přebírat hrách a fazole, aby mohla jít večer na ples. Za splnění úkolů si pak děti odnesly sladkosti. Velké dík patří pomocnicím Kateřině Branické, Nikol Boldinové a Janě Nguyenové.

Dětský den v knihovně 1. 6. 2015 003.jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2015 005.jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2015 006.jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2015 007.jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2015 010.jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2015 014.jpg
Dětský den v knihovně 1. 6. 2015 017.jpg