Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Historie

První písemné zprávy :
 • 1846 - Božena Němcová: Dopisy z Lázní Františkových "...Též zápůjční knihovna a čítárna zde je; já se ptala jednou také na český časopis, ale pokrčili ramenoma, pousmáli se a pravili, že ho tam není. Byl to nápad ode mne, ptát se na český časopis v Lázních..."
 • 1850- Liste der Franzensbader Curgäste : Das Lesekabinet (čítárna v přízemí Casina otevřena od 9-12 dopoledne a 2-7 odpoledne
 • 1857 - Franzensbader Curliste : Zeitungs-Lesecabinet (čítárna novin v Casinu otevřena od 9 ráno do 8 večer, k dispozici 58 titulů novin a časopisů ) Leihbibliothek,Buchhandlung (půjčovna knih v dnešním LD Máj ) V 60.létech min.stol. PhDr.Pavel Stříbrný uvádí v tisku: "Centrum vznešeného lázeňského života-Společenského domu zvýraznilo založení veřejné knihovny a čítárny Dr.Boschanem...

 

Po 2. sv. válce:
 • čeští dobrovolní knihovníci začínají půjčovat knihy v různých budovách (dnešní Americká 8, čítárna na Národní třídě a v  lázeňské poliklinice - nedoloženo)
 • 1946 - první záznam v přírůstkovém seznamu knih
 • 1956 - od tohoto roku zachovány statistické záznamy knihovny, tehdy měla 3.272 svazky, 119 čtenářů a 634 výpůjček za rok
 • 1960 - knihovna se 2 profesionálními pracovníky sídlí spolu s muzeem v ul. Dr. Pohoreckého
 • 1997 - první počítač, vkládání fondu
 • 1999 - spuštěn automatizovaný knihovní systém Lanius
 • 2000 - veřejný internet ( 2 prac. místa)
 • 2003 - on-line katalog na webu
 • 2005 - pro veřejný internet byly získány od SROP (Krajský úřad) další 2 počítačové sestavy
 • březen 2006 - otevřena nová pobočka Měk na sídlišti v Domě pro seniory v Májové ulici
 • říjen 2006 -  zahájení činnosti "Čtenářského klubu"
 • květen 2008 - přechod na nový knihovní program Clavius
 • duben 2009 - stěhování do nových prostor v Dlouhé ulici
 • říjen 2010 - zahájení půjčování v Klubu pro seniory, Táborská 370, Fr. Lázně
 • březen 2011 - rozššíření provozní doby knihovny
 • březen 2013 - zakoupení a půjčování čtečky e-knih
 • říjen 2013 - rozšíření výpůjčních služeb o absenční půjčování společenských her
 • 2014 – začátek promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět v rámci projektu Promítej i ty
 • 2015 – Obdržen čestný titul 3. nejlepší knihovna Karlovarského kraje
 • červen 2015 - ve spolupráci s muzeen zahajuje činnost letní kino Mu-kni
 • 2016 - v březnu zřízena knihovnička na vlakovém nádraží - připojení k projektu Kniha do vlaku
 • Leden 2017 - přechod na nový knihovní program Tritius