Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář

Projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvních tříd. Letos jsme pracovali s knihou Olgy Černé - Kouzelná baterka. Každou hodinu jsme přečetli jednu kapitolu a následně děti plnily úkoly, které si pro ně paní knihovnice připravily. Odměnou dětem byla kniha Bráchova bota od Evelýny Koubové, kterou získaly při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře. 

Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka
Knížka pro prvňáčka