Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Pondělí 18. 3. 2019 od 18.30 hodin - KVĚTENA NA SOOSU

18. 3. 2019 od 18.30 hodin Vás srdečně zveme na přednášku spoluautora knihy Květena Soosu a okolí pana Jiřího Brabce.

Kvetena Soosu