Městská knihovna Františkovy Lázně
léčebné místo pro duši...

Slavnost EL DÍA DE LOS MUERTOS

Slavnost EL DIÁ LOS MUERTOS 30. 10. 2014 

El dia De Los Muertos, neboli Dny mrtvích. To bylo heslo letošních strašidelných hrátek. Jako každý rok, musely i letos splnit děti několik úkolů,  na jejichž konci je čekala sladká odměna. Doslova až na dno si sáhli někteří soutěžící při disciplíně „Lovení mrtvých duší“, která spočívala v lovení jablka ponořeného ve vodě, pouze ústy.  Míru statečnosti prokázaly děti, když hledaly poklad ukrytý v černé „Fujtajbl“ sklenici, ve které mohlo být všechno možné i nemožné, živé i neživé. Následoval neméně obtížný hod hádětem na cíl (v překladu hod kroužku na tyč). Při hledání kostlivců, ukrytých v útrobách dětského oddělení si děti procvičily postřeh.  Poslední disciplínou bylo vyplnění strašidelného kvízu, kde děti zužitkovaly poznatky z textu, který jim při vstupu na strašidelnou párty dala Cathrina, alias paní knihovnice.  Ti, co přišli s dokonalým make-upem nemuseli lovit mrtvé duše, ale navlékali na nit těla pavouků a jiných potvor. Všichni soutěžící byli za svou snahu a úsilí náležitě odměněni a ti, co přišli v maskách, si vybrali i odměnu navíc.

31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (26).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (1).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (3).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (5).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (6).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (8).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (9).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (10).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (12).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (13).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (18).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (22).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (23).jpg
31.10.2014 EL DÍA LOS MUERTOS (25).jpg